Asynkroniset FaaS-ympäristöt

Mielenkiintoisia ajatuksia Serverless / FaaS -arkkitehtuurin tulevaisuudesta. Ytimessä on kysymys siitä, ettei esimerkiksi Amazonin Lambda-funktiota ajettaessa tarvitsisi maksaa siitäkin ajasta, jolloin funktio ei varsinaisesti tee mitään, vaan odottelee vain vastausta I/O-pyyntöihin kuten tietokantahakuihin. Lambda-funktioiden ajoaikahan on yleensä muutamia satoja millisekunteja, ja se kuluu lähes kokonaan tällaiseen odotteluun. AWS:n Step Functions on jo iso askel tähän […]

Prepack

Facebookin uusi Prepack-työkalu antaa esimakua siitä, millaista ohjelmointi on tulevaisuudessa. Se korjaa lepsusti kirjoitetun ohjelmakoodin automaattisesti tehokkaaksi. Ohjelmoijan ei tarvitse enää keskittyä koodin yksityiskohtien optimointiin. Sen sijaan hän voi keskittyä itse sovellukseen ja sen ominaisuuksiin. Tämän vuoksi ohjelmoinnin opiskelemisessa ja opettamisessa ei kannata liikaa keskittyä yksityiskohtiin. Abstraktiotaso nousee. Ohjelmoijan näkökulmasta tärkeintä on ymmärtää, miten reaalimaailman […]

Lohkoketjuintegraatiota

Tällaiset mielenkiintoiset hankkeet alkavat hiljalleen nostaa esiin lohkoketjujen uusia sovelluskohteita. SmartLogin edustaja puhuu siitä, miten kullakin logistiikkayrityksellä on omat tietojärjestelmänsä eivätkä ne keskustele keskenään. Näitä tietojärjestelmiä ei olla onnistuttu integroimaan toisiinsa edes usean vuosikymmenen aikana. Loppuasiakkaat hyötyisivät järjestelmien välisestä reaaliaikaisesta tiedonvaihdosta. Viikkojen odottelun sijaan kontit tulisivat perille päivissä, kun jokaiselle löytyisi heti optimaalinen reitti. Lohkoketjujen […]

Ylisuunnittelua

Tämä juttu käsittelee minulle läheistä aihetta, ylisuunnittelua (over-engineering). Koen kulkeneeni jo pitkän matkan niistä ajoista, kun liiketoiminnalliset vaatimukset tuntuivat lähinnä ärsyttävältä kiusalta haittaamassa hienon järjestelmän rakentamista. Siihen aikaan koodasin esimerkiksi omia C++-kirjastoja, koska en luottanut standardikirjastoihin. Nykyään oma ajattelu on paljon lähempänä tavoitteiden saavuttamista ja järjestelmien rakentelu on vain keino siihen. Jutussa esitellyt käsitteet ovat […]

Pilvilaskentaa

Mielenkiintoista pohdintaa Peter Levineltä pilvilaskennan tulevaisuudesta. (Laskenta on outo termi, mutta parempaakaan suomennosta "computingille" ei taida olla.) Tiivistettynä argumentti on, että IoT:n synnyttämä datanpaljous pakottaa viemään tekoälyn verkon reunalle. Dataa kerätään jatkossa niin paljon, ettei kaikkea voi siirtää pilveen käsiteltäväksi. Tyhmät päätelaitteet eivät enää kelpaa, vaan dataa keräävien IoT-sensorien yhteydessä pitää olla käytettävissä raskasta tietojenkäsittelykapasiteettia. […]

AWS re:Invent 2016

Tässä ovat tämän viikon AWS re:Invent 2016 -tapahtuman mielenkiintoisimmat julkistukset omasta näkökulmastani pilvikehittäjänä. Nämä ovat Amazon AWS -pilvipalvelun uusia ominaisuuksia, jotka julkaistiin marras-joulukuun 2016 taitteessa. Lyhyenä yhteenvetona totean pari havaintoa. Ensinnäkin Lamba-tietojenkäsittely on uuden sukupolven pilvisovellusten keskiössä. Kehittäjät ovat oppineet kehittämään Lambda-funktioita, ja nyt sama malli viedään kaikkialle aina IoT-laitteita myöten. Lambda on "liima", jolla […]

Amazon SAM

Amazon on julkaissut oman Serverless Application Model (SAM) -määrityksensä. Ideana on, että SAM-mallin mukainen sovellus sisältää joukon verkkoon julkaistavia API-rajapintoja Lambda-funktioita sekä muita pilviresursseja, jotka on kytketty toisiinsa sovelluskokonaisuudeksi. Ajatuksena lienee mahdollistaa SAM-sovellusten paketointi ja jakeleminen helpolla ja vakioidulla tavalla. Vastaavalla tavalla on ennen jaeltu esimerkiksi Ruby on Rails ja Node.js -sovelluksia. Esimerkkejä SAM-sovelluksista löytyy […]

Palvelimeton arkkitehtuuri

Tämä oli hyvä yhteenveto palvelimettoman arkkitehtuurin eduista ja haasteista: "To start with, PaaS and Docker have a major headstart that serverless architecture lacks: you can lift-and-shift an existing system into it without substantially rearchitecting. The many quirks and tradeoffs in serverless offerings mean that assumptions you made in your traditionally-architected system may not be possible […]

Mikä on oikeaa tekoälyä

Hiljattainen Facebook-päivitykseni herätti keskustelua siitä, mitkä sovellukset edustavat oikeaa tekoälyä ja mitkä eivät. Andrew Ng muistuttaa siitä, että tekoäly ei ole taikuutta. Olen samaa mieltä, mutta minusta taikuus luodaankin eri tasolla, sovelluksia suunnitellessa. Jää suunnittelijoiden harteille synnyttää loppukäyttäjälle vaikutelma taikuudesta yhdistelemällä tekoälyalgoritmeja ja muita teknisiä komponentteja oikealla tavalla. Ng vetää jutussaan yhteen sitä, millaisista tehtävistä […]

Slackin kirje Microsoftille

Slackin kehittäjät valottavat hieman ajatteluaan tuotteen taustalla tässä avoimessa kirjeessä Microsoftille. Olen itse ollut "Slack-fani" jo pitkään ja tunnistanut siinä samanlaisia piirteitä kuin Applen tuotteissa vanhaan hyvään aikaan. Esimerkiksi keskustelusäikeitä (threadeja) ei ole tuotu Slackiin harkitsemattomasti, vaikka monet haluaisivatkin niitä. Kyse on samasta asiasta kuin Nokian ja iPhonen välisessä kilpailussa 2000-luvulla: pelkkä ominaisuusluettelo ei ratkaise. […]