Amazon on julkaissut oman Serverless Application Model (SAM) -määrityksensä. Ideana on, että SAM-mallin mukainen sovellus sisältää joukon verkkoon julkaistavia API-rajapintoja Lambda-funktioita sekä muita pilviresursseja, jotka on kytketty toisiinsa sovelluskokonaisuudeksi.

Ajatuksena lienee mahdollistaa SAM-sovellusten paketointi ja jakeleminen helpolla ja vakioidulla tavalla. Vastaavalla tavalla on ennen jaeltu esimerkiksi Ruby on Rails ja Node.js -sovelluksia. Esimerkkejä SAM-sovelluksista löytyy GitHubista (https://github.com/awslabs/serverless-application-model).

SAM kilpailee mielenkiintoisella tavalla Serverless Frameworkin kanssa (https://serverless.com/). Molemmat näyttävät tarjoavan hyvin samankaltaisen sovellusympäristön, mutta Amazonilla ei kuitenkaan vielä ole työkaluja sovellusten käsittelyyn ja julkaisemiseen. On kiintoisaa nähdä, tuleeko SAMista yhteinen standardi, jota Serverlesskin alkaa noudattaa.

Sekä SAM että Serverless pohjautuvat Amazonin CloudFormation-alustaan, mikä jättää tilaa myös ketterämmille toimijoille. CloudFormation-sovellusten päivittäminen on varsin hidasta ja niitä vaivaavat erilaiset rajoitukset sen suhteen, minkä tyyppisiä pilviresursseja voidaan ottaa käyttöön ja kytkeä toisiinsa.

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/11/introducing-the-aws-serverless-application-model/

Published 20.11.2016