Oheinen juttu herätti uusia ajatuksia siitä, miten chatboteilla voidaan luoda yhteisöllisiä käyttöliittymiä. Perinteiset kännykkäsovellukset ovat käyttäjilleen irrallisia käyttökokemuksia. Kukin näprää erikseen omaa sovellustaan omalta ruudultaan. Mutta jos sovelluksessa on myös chatbot-toiminto, botti voidaan kutsua yhteiselle kanavalle, jolloin käyttäjät voivat yhdessä kysellä siltä tietoja sekä antaa sille komentoja. Tämä saattaa hyvinkin olla chatbottien "killer application".

https://dribbble.com/shots/2749390-Messenger-Bots-Partial-payment-Concept

Published 7.6.2016