Kenneth Falck's Blog

OS X, Ubuntu ja xterm-256color

Posted on 2013-01-10 by Kenneth Falck

Uuden vuoden kunniaksi päätin vihdoin selvittää, miksi OS X:n Terminalin oletuksena käyttämä xterm-256color-asetus ei tahtonut toimia Ubuntu-shelleissä. Olin tähän asti muuttanut sen aina muotoon xterm-color, jolloin Linux käyttää perinteistä 16 värin palettia. Tuo oletusasetus tarjoaisi kuitenkin käyttöön 256 värisen konsolin.

Ratkaisu oli yllättävän yksinkertainen ja löytyi Ubuntun kotihakemiston .bashrc-tiedostosta. Siinä on nimittäin tällainen kohta:

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

Ongelma siis on, että Ubuntu vaatii TERM-muuttujan olevan täsmälleen "xterm-color". Asia korjaantuu muuttamalla kyseinen rivi wildcard-muotoon:

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-*color) color_prompt=yes;;
esac

Tämän jälkeen shell-prompti on jälleen iloisen värikäs ja nyt myös vim pääsee hyödyntämään syntaksivärityksessään 256 värin palettia.

Myös Git-värit käyttöön

Aiheeseen liittyen, Gitistäkin kannattaa kääntää värit päälle, ellei ole jo tehny sitä. Se tapahtuu nykyään tällaisella komennolla:

git config --global color.ui true

Aiemmin tähän oli monia eri asetuksia, mutta nykyään tuo yksi riittää. Sen jälkeen esimerkiksi "git status" ja "git log" ovat paljon mukavampia lukea.