Kenneth Falck's Blog

Scalan epäintuitiivinen häntärekursio

Posted on 2010-01-23 by Kenneth Falck

Scalaa pidetään funktionaalisena ohjelmointikielenä, mutta sen tuki häntärekursille (tail recursion) on yllättävän rajoittunut. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Java VM:n nykyinen versio ei tue häntärekursiota ollenkaan.

Kuten tämä artikkeli selittää, Scalan metodit toimivat häntärekursiivisesti ainoastaan jos ne on määritelty final-tyyppiseksi. Tällöin Scala pystyy optimoimaan ne while-loopiksi. Muussa tapauksessa metodikutsut luovat aina uuden stack framen siltä varalta, että itseään kutsuva metodi onkin overridattu jossakin perityssä luokassa.

Väärin:

class Generator {
 def generate(l: Long): Long = {
  if (l > 1000000) return l
  generate(l+1)
 }
}

scala> new Generator().generate(0) java.lang.StackOverflowError at Generator.generate(<console>:4...

Oikein:

class Generator {
 final def generate(l: Long): Long = {
  if (l > 1000000) return l
  generate(l+1)
 }
}

scala> new Generator().generate(0) res0: Long = 1000001

Object-luokkien metodit ovat automaattisesti final-tyyppisiä:

object Generator {
 def generate(l: Long): Long = {
  if (l > 1000000) return l
  generate(l+1)
 }
}

scala> Generator.generate(0) res0: Long = 1000001