Kenneth Falck's Blog

Git pull -päivityksen esikatselu

Posted on 2010-01-20 by Kenneth Falck

Versiohallintaa käyttäessä on usein tarpeen esikatsella, mitä muutoksia työhakemiston päivittäminen ajan tasalle keskitetystä repositorystä tulee tekemään. Subversionissa tähän on komento "svn status -u", joka vertaa työhakemistoa repositoryyn ja näyttää muuttuvat tiedostot.

Gitissä käytetään yleensä päivittämiseen "git pull" -komentoa, joka tekee ensin fetch-operaation ja mergettää sitten muutokset paikalliseen työhakemistoon. Jos haluaa kuitenkin esikatsella muutokset, täytyy ensin ajaa fetch käsin:

# git fetch

Sitten muutokset oman työhakemiston ja repositoryn välillä saa näkyviin log-komennolla:

# git log HEAD..origin

Tai jos haluaa tarkastella muutoksia yksityiskohtaisemmin, diff-komennolla:

# git diff HEAD origin

Tai jos haluaa vain luettelon muuttuneista tiedostoista, diff --name-only -komennolla:

# git diff --name-only HEAD origin

Kun muutokset on todettu OK:ksi, on helpointa ajaa lopuksi pull-komento:

# git pull

Vaihtoehtoisesti voi ajaa pelkästään "puuttuvan" mergen, jotta pull ei vahingossa imaise fetchillä uusia muutoksia:

# git merge HEAD origin