Kenneth Falck's Blog

Go-kääntäjän asentaminen Ubuntuun

Posted on 2009-11-11 by Kenneth Falck

Kokeilin asentaa Googlen uuden Go-kääntäjän Ubuntu 9.10:een. Se sujui helposti asennusohjeiden mukaan. Go on saatavilla tällä hetkellä Linuxille ja Mac OS X:lle.

Tiivistäen tein seuraavat asiat: (rootilla oli jo ennestään /root/bin polussa)

  • sudo su -
  • apt-get install mercurial bison gcc libc6-dev ed
  • export GOROOT=/root/go
  • export GOARCH=386
  • export GOOS=linux
  • hg clone -r release https://go.googlecode.com/hg/ $GOROOT
  • cd $GOROOT/src
  • ./all.bash

Käytin GOARCH=386 koska Ubuntu-virtuaalikoneeni on 32-bittinen. Muuten tulee käyttää GOARCH=amd64 Googlen ohjeiden mukaisesti.

Asentamisen jälkeen voi tehdä tämänkaltaisen hello.go -ohjelman:

package main
import "fmt"

func main() { fmt.Printf("Hello World\n"); }

Sitten vain käännetään ja linkataan näin: (64-bittisessä ympäristössä 8g ja 8l korvataan 6g:llä ja 6l:llä)

  • 8g hello.go
  • 8l -o hello hello.8

Omasta näkökulmastani "goroutinet" eli useassa CPU-coressa yhtaikaa ajettavat aliohjelmat ovat ehkäpä Go:n mielenkiintoisin ominaisuus. Ne muistuttavat idealtaan Erlangin prosesseja eli mahdollistavat oikean rinnakkaisohjelmoinnin.

Oheisessa videossa on Rob Piken hyvä katsaus Go-kielen perusteisiin ja ominaisuuksiin.