Kyllästyin asettelemaan herätyskelloon herätysaikaa manuaalisesti joka päivä, joten hommasin makuuhuoneeseen SqueezeBox Radion ja integroin sen Mac OS X:n iCal-kalenteriin.

Tein tätä varten iCaliin erillisen "Alarms"-kalenterin, johon herätykset asetetaan kalenterimerkintöinä. Niiden URL-kenttään voi lisäksi laittaa herätyksessä soitettavan playlistin. Jos se on tyhjä, oletukseksi tulee DI FM Progressive -nettiradio.

Integrointi osoittautui suhteellisen helpoksi pienellä Python-skriptillä, joka hakee ensin iCalista viikon kalenterimerkinnät ja syöttää ne sitten samalla koneella pyörivään SqueezeBox Serveriin CLI-rajapinnan kautta. Mac OS X tukee Snow Leopardista (10.6) lähtien natiivisti kaikkia tarvittavia Python-rajapintoja. SqueezeBoxin CLI puolestaan on yksinkertainen TCP-yhteys, johon kirjoitetaan ja luetaan tekstirivejä.

#!/usr/bin/python
# vim: sts=4:et
# squeezealarms.py - Generate SqueezeBox alarms from iCal events. (C) 2009 Kenneth Falck <kennu@iki.fi>
import urllib
import socket
import sys
from datetime import datetime, date, timedelta
from CalendarStore import CalCalendarStore, NSPredicate
from Foundation import NSDate, NSCalendar, NSHourCalendarUnit, NSMinuteCalendarUnit, NSSecondCalendarUnit, NSWeekdayCalendarUnit

CALENDAR_NAME = 'Alarms'
ALARM_PLAYLIST_URL = 'http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s49631&formats=aac,mp3,wma,wmpro,wmvoice,wmvideo,ogg&partnerId=16'

class SqueezeClient(object):
  def __init__(self, host, port):
    self.host = host
    self.port = port
    self.buffer = ''
    self.alarms_list = []
    self.alarms_count = 0
    self.new_alarms_list = []
    self.new_alarms_count = 0
    self.client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self.client.connect((self.host, self.port))
    self.active = None

  def on_alarm(self, player, cmd, id=None, **kwargs):
    if self.active == 'create_alarms':
      self.new_alarms_count += 1
      if self.new_alarms_count >= len(self.new_alarms_list):
        self.active = None
    elif self.active == 'delete_all_alarms':
      self.alarms_count -= 1
      if self.alarms_count <= 0:
        self.active = None

  def on_alarms(self, player, start, itemsPerResponse, count, id=None, **kwargs):
    if id is not None:
      self.alarms_count += 1
      self.alarms_list.append(id)
    if self.alarms_count >= int(count):
      # Got whole list.
      if self.active == 'delete_all_alarms':
        if len(self.alarms_list) <= 0:
          self.active = None
        else:
          for alarm_id in self.alarms_list:
            self.send_command('alarm delete id:' + alarm_id)
    else:
      if self.active == 'delete_all_alarms':
        self.send_command('alarms ' + str(self.alarms_count) + ' 1 filter:all')

  def create_alarms(self, new_alarms_list):
    self.new_alarms_count = 0
    self.new_alarms_list = new_alarms_list
    for alarm in self.new_alarms_list:
      cmd = 'alarm add enabled:1 repeat:0 ' + ' '.join([urllib.quote(key) + ':' + urllib.quote(str(value)) for (key,value) in alarm.items()])
      self.send_command(cmd)
    self.run('create_alarms')

  def delete_all_alarms(self):
    self.alarms_count = 0
    self.send_command('alarms 0 1 filter:all')
    self.run('delete_all_alarms')

  def send_command(self, cmd):
    self.client.sendall(cmd + '\n')

  def handle_response(self, oargs):
    kwargs = dict([arg.split(':', 1) for arg in oargs[1:] if ':' in arg])
    args = [arg for arg in oargs[1:] if ':' not in arg]
    if hasattr(self, 'on_' + args[0]):
      getattr(self, 'on_' + args[0])(oargs[0], *args[1:], **kwargs)
    else:
      print('Unhandled command: ' + args[0])

  def run(self, cmd):
    self.active = cmd
    line = self.client.recv(4096)
    while line is not None and self.active is not None:
      self.buffer += line
      while '\n' in self.buffer:
        (first, self.buffer) = self.buffer.split('\n', 1)
        self.handle_response([urllib.unquote(arg) for arg in first.split(' ')])
      if self.active is not None: line = self.client.recv(4096)

  def close(self):
    if self.client is not None: self.client.close()
    self.client = None

  def __enter__(self):
    return self

  def __exit__(self, type, value, traceback):
    self.close()

if __name__ == '__main__':
  # Read iCal store
  now = date.today()
  store = CalCalendarStore.defaultCalendarStore()
  predicate = NSPredicate.predicateWithFormat_('title == "%s"' % CALENDAR_NAME)
  calendars = store.calendars().filteredArrayUsingPredicate_(predicate)
  predicate = CalCalendarStore.eventPredicateWithStartDate_endDate_calendars_(now, now+timedelta(days=6), calendars)
  events = store.eventsWithPredicate_(predicate)
  alarms = []
  for event in events:
    s = NSCalendar.currentCalendar().components_fromDate_(NSHourCalendarUnit | NSMinuteCalendarUnit | NSSecondCalendarUnit | NSWeekdayCalendarUnit, event.startDate())
    url = event.url()
    if url is not None: url = str(url)
    if url is None or len(url) <= 0: url = ALARM_PLAYLIST_URL
    alarms.append(dict(
      time = s.hour()*3600 + s.minute()*60 + s.second(),
      dow = s.weekday()-1,
      url = url
    ))

  # Create alarms on SqueezeBox
  with SqueezeClient('127.0.0.1', 9090) as client:
    client.delete_all_alarms()
    client.create_alarms(alarms)

Katsotaan heräänkö huomenna ajoissa töihin tämän virityksen jälkeen ;-)

Published 1.11.2009