Kenneth Falck's Blog

Microsoftin Azure-pilvi tukehtuu bloattiin?

Posted on 2009-02-24 by Kenneth Falck

The Register kertoo Microsoftin suunnittelevan täyden SQL Server -tuen lisäämistä Azureen. Tämä on melkoinen kontrasti Googlen ja Amazonin lähestymistavalle. Kyseiset toimijathan ovat toteuttaneet omat, äärimmäisen yksinkertaistetut DataStore- ja SimpleDB-rajapintansa pilvitietokannoille.

Pystyn jo näkemään, miten Microsoft-kehittäjät yrittävät viedä nykyiset SQL Server -pohjaiset web-sovelluksensa sellaisinaan pilveen ja epäonnistuvat surkeasti. SQL ei skaalaudu millään kunnolla siinä ympäristössä, vaan monimutkaisuus aiheuttaa sille kaikenlaisia rajoituksia, johtaen pullonkauloihin ja/tai toimimattomiin osasovelluksiin. Microsoft laittaa sen "väkisin" toimimaan -- samaan tapaan kuin se on toteuttanut monet muutkin bloat-ominaisuudet Windows-käyttöjärjestelmiin. Tällä kertaa vain ero toimivuudessa Googleen ja Amazoniin nähden tulee olevaan ratkaiseva.